Zasady Współpracy

 

Wiemy jak istotny dla dobrej współpracy i jakości prowadzenia spraw jest właściwy obieg informacji. Dlatego każdemu Klientowi przydzielamy Doradcę odpowiedzialnego za kontakt oraz bieżącą opiekę. Formę współpracy dopasowujemy do indywidualnych potrzeb oraz skali działalności prowadzonej przez naszych Klientów. Usługi prawne realizujemy na podstawie przekazanych zleceń doraźnych lub w ramach umów o stałej współpracy (kompleksowej obsługi prawnej).

Wynagrodzenie z tytułu umów kompleksowej obsługi prawnej ustalamy z Klientem stosownie do jego potrzeb oraz wybranego sposobu rozliczeń:

  • ryczałtowego – uzgadniana jest stała kwota  za wybrany okres rozliczeniowy;
  • godzinowego – w umowie ustalamy wysokość stawki, rozliczenie następuje na podstawie ilości faktycznie przepracowanych na rzecz Klienta godzin;
  • mieszanego – Klient przedstawia minimalne zapotrzebowanie na obsługę w danym okresie rozliczeniowym, za które regulowana jest stawka ryczałtowa, w wypadkach jego przekroczenia, dalsze płatności następują na podstawie ustalonej w umowie stawki godzinowej.

Proponujemy także różnorodne formy przekazywania zleceń z zakresu dochodzenia roszczeń finansowych.