Windykacja należności

W naszych działaniach łączymy dynamikę działania firm windykacyjnych z rzetelnością i etycznym podejściem kancelarii prawnych. W Oddziale Regionalnym w Warszawie utworzyliśmy wyspecjalizowany Centralny Zespół Dochodzenia Wierzytelności. Celem zatrudnionych w nim specjalistów jest uzyskanie kontaktu z dłużnikiem, wynegocjowanie spłaty zadłużenia na drodze polubownej, a gdy jest to niemożliwe, uzyskanie tytułu wykonawczego i nadzorowanie działań wyselekcjonowanych kancelarii komorniczych.

 

Działania stricte windykacyjne łączymy z innymi metodami jak np. "ulgą na złe długi" w podatku VAT (dyscyplinującą wielu dłużników procedurą pozwalającą na skorygowanie podatku VAT od niezapłaconych faktur), czy usługami pozwalającymi na przeniesienie odpowiedzialności na członków zarządu nierzetelnej spółki, albo pozwalającymi na uznanie za bezskuteczne czynności dokonanych z pokrzywdzeniem wierzyciela (tzw. skarga pauliańska - mająca zastosowanie przy wyzbywaniu się majątku przez dłużnika). 

 

Windykacja należności w naszym wykonaniu jest zatem wyjątkowo skuteczna. Dodatkową zaletą jest fakt, że obszarem naszych działań objęte jest całe terytorium Polski. Negocjatorzy Bezpośredni, którzy funkcjonują w strukturach poszczególnych Oddziałów naszej Kancelarii, wspomagają lokalnie działania Centralnego Zespołu Dochodzenia Wierzytelności. 

 

Przyjmowaniem zleceń oraz przekazywaniem bieżących informacji o aktualnym stanie ich realizacji zajmują się Doradcy w poszczególnych Oddziałach Kancelarii w takich miejscowościach jak: Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław, czy Warszawa. Doradcy dojeżdzają także do naszych Klientów w celu przeanalizowania dokumentacji i ustalenia możliwych scenariuszy działania. Proponujemy różne, dogodne dla Klientów, metody przekazywania zleceń:

  • przekazywanie pojedynczych zleceń na dochodzenie roszczeń finansowych;
  • przekazywanie zleceń w pakietach - z preferencyjnymi warunkami dotyczącymi wynagrodzenia;
  • podpisanie Stałej Umowy Windykacyjnej.