Reklamacja Kredytów FraNkowych

Szanowni Państwo,

w zawiązku z narastającym szumem medialnym w sprawie kredytów frankowych oraz nieuczciwych praktyk rynkowych stosowanych właściwie przez cały rynek usług kredytowych, w szczególności w związku z  orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) korzystnym dla frankowiczów, chcemy Państwa poinformować o naszej kompleksowej pomocy prawnej jaką świadczymy w sporach z bankami w zakresie kredytów frankowych (CHF). Reprezentujemy Klientów we wszystkich etapach postępowania z bankami:

  • od postępowania reklamacyjnego i polubownego również w związku z wydobyciem zaginionych dokumentów u kredytobiorcy,
  • po postępowania sądowe i egzekucyjne,celem zmniejszenia wartości zwrotu kwot nadpłaconych rat.

Na życzenie Klienta świadczymy pomoc prawną w alternatywnych sposobach załatwienia sprawy w oparciu o postępowania przed Rzecznikiem Finansowym.

 

Niewątpliwą bolączką frankowiczów jest to, że o ile wiedzą nawet, że przepłacają swój kredyt, to bez specjalistycznej pomocy prawnej nie są w stanie sami ustalić o jaką kwotę mogą się ubiegać. Dla celów kompleksowego prowadzenia tego typu spraw, Kancelaria dysponuje specjalistycznym zapleczem z uprawnieniami maklerskimi oraz wieloletnią wiedzą i doświadczeniem z zakresu inżynierii bankowej. Specyfiką kredytów rozliczanych w walucie zagranicznej zajmujemy się od czasów kiedy nie było to jeszcze modne. Dlatego też, co oczywiste, możemy szczycić się sukcesami na polu dochodzenia roszczeń od instytucji kredytowych.

 

Tak więc, jeżeli posiadają Państwo kredyty rozliczane w walucie obcej (w szczególności we franku szwajcarskim – CHF) – proponujemy bezpłatną analizę prawną Państwa umów kredytowych pod kątem
klauzul abuzywnych (niedozowolonych) stosowanych przez banki, oraz co bardzo istotne, terminów przedawnień dla poszczególnych roszczeń przysługującym przeciwko instytucjom kredytowym.

 

Śpieszmy się dochodzić swoich roszczeń finansowych, tak szybko się przedawniają.

 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy o przesłanie skanu dokumentów
(umowę kredytową, wraz harmonogramem spłat).