Legalizacja Pobytu

Oferujemy kompleksową obsługę z zakresu legalizacji pobytu i zatrudnieniu pracowników. Zapewniamy doradztwo i skuteczną pomoc w uzyskaniu zezwoleń na pracę typ A,B,C w Polsce dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej oraz dokumentów zezwalających na legalny pobyt w Polsce. Nasze usługi kierowane są zarówno do przedsiębiorców, jak i dla osób fizycznych. Zapewniamy indywidualnie wsparcie na każdym etapie postępowania, aż do wydania decyzji przez właściwy urząd.


W ramach kompleksowej obsługi przygotowujemy całą dokumentację niezbędną do złożenia wniosku i uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy, zezwolenia na stały pobyt, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Także zajmujemy się kontaktem z urzędami wojewódzkimi, starostwami i innymi instytucjami administracyjnymi. Wszelkie czynności przeprowadzane są w oparciu o prawo pracy oraz ustawę o zatrudnianiu cudzoziemców spoza Unii Europejskiej . Zapewniamy obsługę w języku angielskim i ukraińskim.