Windykacja należności

Dochodzenie roszczeń

Jako Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych starająca się zapewnić swoim Klientom jak najszerszy i kompleksowy zakres usług prawnych, do naszej oferty włączyliśmy również usługi windykacji należności wykonywane przez odrębną strukturę specjalnie do tego powołaną tj. Centralny Zespół Dochodzenia Wierzytelności.

 Istotną zaletą jest fakt, że obszarem naszych działań objęte jest całe terytorium Polski. Negocjatorzy Bezpośredni, którzy funkcjonują w strukturach poszczególnych Oddziałów naszej Kancelarii oraz przedstawiciele terenowi, wspomagają lokalnie działania Centralnego Zespołu Dochodzenia Wierzytelności.

Proces odzyskiwania należności

jest najczęściej przeprowadzony w pełnym zakresie obejmującym działania polubowne (z silnym naciskiem na bezpośrednie negocjacje prowadzone przez pracowników Kancelarii), etap sądowy (obejmujący sporządzenie i złożenie pozwu do czasu uzyskania tytułu wykonawczego) oraz etap egzekucji komorniczej. Klient ma również prawo do dowolnego zakreślenia zakresu działań Zespołu Dochodzenia Wierzytelności z wyłączeniem poszczególnych etapów.

 

W trakcie trwania działań polubownych celem naszych specjalistów jest doprowadzenie do odzyskania należności bez konieczności kierowania sprawy do sądu. Jest to idealne rozwiązanie zarówno dla Klienta jak i Kancelarii, minimalizujące koszty i czas trwania działań windykacyjnych. W tym celu negocjatorzy nawiązują kontakt z dłużnikiem, negocjują spłaty zadłużenia, ustalają harmonogram spłat lub uzyskują uznania długu od dłużników.

Gdy odzyskanie wierzytelności na drodze polubownej nie jest możliwe wtedy następuję przekazanie sprawy na drogę sądową w celu uzyskania tytułu wykonawczego.

 

W trakcie trwania postępowania sądowego trwa również nieprzerwany kontakt negocjatora z dłużnikiem, który częstokrotnie prowadzi do odzyskania należności w czasie trwania procedury sądowej. Jednocześnie działania stricte windykacyjne łączymy z innymi metodami jak np: ,,ulgą na złe długi” w podatku VAT (dyscyplinującą wielu dłużników procedurą pozwalającą na skorygowanie podatku VAT od niezapłaconych faktur), poszukiwaniem majątku czy usługami pozwalającymi na przeniesienie odpowiedzialności na członków zarządu nierzetelnej spółki, albo pozwalającymi na uznanie za bezskuteczne czynności dokonanych z pokrzywdzeniem wierzyciela (tzw. skarga pauliańska – mająca zastosowanie przy wyzbywaniu się majątku przez dłużnika).

Ostatecznym etapem działań jest skierowanie sprawy do postępowania egzekucyjnego. Sprawy te są kierowane do stale współpracujących z kancelarią komorników. Pozwala to na przyspieszenie trybu postępowania egzekucyjnego i nadzorowanie działań wyselekcjonowanych kancelarii komorniczych.
Przyjmowaniem zleceń oraz przekazywaniem bieżących informacji o aktualnym stanie ich realizacji zajmują się

Doradcy w poszczególnych Oddziałach Kancelarii w takich miejscowościach jak: Katowice, Kraków, Poznań czy Warszawa.

Doradcy dojeżdżają także do naszych Klientów w celu przeanalizowania dokumentacji i ustalenia możliwych scenariuszy działania. Proponujemy różne, dogodne dla Klientów, metody przekazywania zleceń:

• przekazywanie pojedynczych zleceń na dochodzenie roszczeń finansowych;
• przekazywanie zleceń w pakietach – z preferencyjnymi warunkami dotyczącymi wynagrodzenia
• podpisanie Stałej Umowy Windykacyjnej.

 

Zapraszamy do współpracy!