Dokumentacja Cen Transferowych

Ceny transferowe

Podmioty dokonujące transakcji z podmiotami powiązanymi, w pewnych przypadkach przewidzianych prawem podatkowym, zobligowane są do posiadania i prowadzenia szczególnej dokumentacji w zakresie stosowania cen transferowych. Obowiązek ten wynika z ustaw o podatku dochodowym: art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i odpowiednio art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kancelaria LORICA IURIS zapewnia swoim klientom świadome zarządzanie ryzykiem związanym ze stosowaniem cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Od wielu lat świadczymy pełen zakres usług doradczych z zakresu cen transferowych stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, a w szczególności:

  • opiniujemy czy zachodzi obowiązek posiadania dokumentacji do cen transferowych;
  • sporządzamy dokumentację transakcji z podmiotami powiązanymi zgodnie z zapisami ustaw o podatkach dochodowych;
  • przygotowujemy, aktualizujemy lub przeprowadzamy dokładną analizę, przygotowanej przez klienta, obowiązkowej dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi;
  • minimalizujemy, ponoszone przez naszych Klientów, ryzyko postawienia przez organy podatkowe zarzutu, że dochodziło do przerzucenia dochodów pomiędzy powiązanymi ze sobą podatnikami dokonującymi wspólnych transakcji handlowych.

Rodzaje dokumentacji obowiązujące od 1 stycznia 2017 rokuW zależności od wysokości przychodów lub kosztów osiąganych w poprzedzającym rok podatkowy roku, ustawodawca wprowadził inne obowiązki dokumentacyjne dla podatników.Wartość przychodów lub kosztów w roku poprzedzającym (w euro)

Obowiązek dokumentacyjny

2.000.000

Dokumentacja lokalna

Oświadczenie

10.000.000

Dokumentacja lokalna

Analiza porównawcza

Oświadczenie

CIT – TP

20.000.000

Dokumentacja lokalna

Analiza porównawcza

Oświadczenie

CIT – TP

Dokumentacja grupowa

750.000.000

Dokumentacja lokalna

Analiza porównawcza

Oświadczenie

CIT – TP

Dokumentacja grupowa

CIT – CBC

 

 

Przeprowadzamy analizę i opiniujemy umowy handlowe zawierane przez podmioty powiązane, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji podatkowych, a zwłaszcza przepisów o cenach transferowych. Wskazujemy na zagrożenia wynikające z nieprawidłowych zapisów umownych, proponujemy modyfikacje zapisów dostosowujące do obowiązujących przepisów, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów kontrahentów.